Bestyrelsen

 

Damedagens bestyrelse 2018

Formand: Lis Kirsten Sæderup mail. liskirsten@gmail.com tlf: 40 92 30 64.
Kasserer: Inga Svendsen tlf: 21 96 07 38.
Præmie ansvarlig :Hanne Borregaard Tlf: 40 49 18 66.
Månedlige spisninger og turneringer: Alice Hansen 28 26 61 30.
Scorekort m.v. Lene Sofie Jensen: 40 27 38 40.