Klubmestre 2016

Fra venstre:

Lasse Kragh Jensen (midage)

Flemming Fast (senior)

Kirsten Glahn (veteran)

Jeppe Rye Larsen (junior)

Anne Lise Nyvang (Super veteran)

Thomas Sørensen (herrer)

Helle Kristensen (senior)

Palle Toft Knudsen (Veteran)

Mette Sofie Kristensen (damer)

Jim Magill (super veteran)