GF2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hjørring Golfklub afholdes TIRSDAG, DEN 27. FEBRUAR 2018 KL. 19.00 I KLUBHUSET.

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget.
6. Valg af bestyrelse. iflg. §10
7. Valg af revisor
8. Eventuelt