Baneudvalg

Baneudvalget har til formål at definere de overordnede rammer omkring arbejdet på banen, til godkendelse i bestyrelsen. Ud fra disse rammer kan det daglige arbejde på banen eksekveres af chefgreenkeeperen og hans stab i samarbejde med den daglige leder indenfor det af bestyrelsen godkendte budget.

Baneudvalget definerer endvidere rammerne for og udførelsen af frivilligt banearbejde, i samarbejde med chefgreenkeeperen.

Udvalgsmedlemmer er:

Formand:           John Friis, jfi@gmail.com, tlf. 4232 1906

Medlemmer:       Ray Hamper, Finn Jørgensen, Jens Kvorning & Anders Christensen

Bestyrelses repræsentant: John Friis (Banen) & Jens Erik Poulsen (Frivillige)