Eliteudvalg

Overordnet formål med udvalget

Eliteudvalget har til formål, at sikre udviklingen af klubbens talentmasse, unge som ældre spillere, for herved at fastholde og udbygge et højt niveau blandt klubbens spillere til såvel inspiration for alle som profilering af Hjørring Golfklub udadtil

Opgaver i udvalget

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af struktureret og målrettet træning
  • Tilmelding, udtagelser, koordination og deltagelse (holdledere) i diverse rækker
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af eliteturneringer i klubregi
  • Hjørring Golfklubs deltagelse i nationale golfturneringer
  • Kontakt og støtte til klubbens ”rejsende” talenter
  • Udarbejdelse og løbende opfølgning af udvalgets budget
  • Koordinering af udvalgets og elitens deltagelse i diverse frivillige opgaver i klubregi
  • Afrapportering i henhold til gældende regler til DGU m.fl.

Se mere her