Juniorudvalg

Overordnet formål med udvalget

Udvalget skal gennem en indsats spændende fra leg til struktureret træning, indsluse børn og unge i golfklubben og gøre dem til fuldgyldige golfspillere i Hjørring Golfklub. Med støtte fra såvel forældre som Pro og hjælpetrænere skal juniorerne introduceres til golfsporten som værende en både individuel men også holdorienteret sport, hvor det sociale engagement og resultatorienteret træning går hånd i hånd. 

Opgaver i udvalget

  • Skabe træningsmuligheder og rammer for alle juniorer uanset alder, niveau og ambitioner
  • Gennem leg og spil tage imod de yngste nye medlemmer med det mål, at gøre dem til fuldgyldige medlemmer og golfspillere i klubben
  • Inspirerer og koordinere forældrenes engagement og hjælp til udvalget samt om muligt at gøre forældrene interesseret i at spille selv
  • Tilmelding, udtagelser, koordination og deltagelse (holdledere) i diverse rækker
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af juniortuneringer i klubregi
  • Tilrettelægge og gennemføre øvrige aktiviteter i juniorregi såsom træning camps etc.
  • I samarbejde med Eliteudvalget udtage, støtte, rådgive og hjælpe de juniorer, der er kvalificeret til at deltage i herre-/damerækkernes elite aktiviteter
  • Årligt afvikle Targit Stygge Krumpen Ranglisteturnering og i samarbejde med Aalborg og Brønderslev Golfklubber udvikle det fælles ranglisteturnerings-koncept
  • Vedligeholde og videreudvikle juniorhåndbogen
  • Udarbejdelse af og løbende opfølgning på udvalgets budget

 

Se mere her