Kaninudvalg

Overordnet formål med udvalget

Udvalget skal sørge for at nye medlemmer indsluses i HGK efter en veltilrettelagt plan for den nye. Nye medlemmer skal føle sig velkommen i klubben, og Udvalget skal sikre at nye medlemmer får relevant materiale om klubben, tilbud og aktiviteter.

Opgaver i udvalget

  • Udforme og optimere de uddannelsesmæssige krav til begyndere
  • Sørge for gennemførelsen af de praktiske prøver som uddannelsen kræver
  • Info(folder) omkring aktiviteter i klubben, hjemmeside, proshop, sekretariat, golfcafeen, klubber i klubben, turneringer m.m.
  • Tilrettelægger og gennemfører begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis
  • Sørger for ajourført info på tavle for nye medlemmer
  • Opsamlingsmøde (ca. 3 mdr.) med status på forløb, mulige områder for forbedring, og næste step i golfspillet, klub i klub og turneringer etc.
  • Afslutningsturnering og ”overdragelse” til anden ”klub”, medvirke ved indslusning

 

Se mere her