Miljøudvalg

Overordnet formål med udvalget

Udvalget har til formål, at tilvejebringe grundlaget for en GEO-Miljøcertificering af klubbens bane- og bygningsanlæg og i forlængelse heraf sikre miljømæssig og bæredygtig udvikling og drift fremadrettet.

Opgaver i udvalget

Med golfklubbens placering over nogle af kommunens vigtigste drikkevandsressourcer påhviler der klubben et særligt ansvar i forhold til miljøpåvirkningen af det særlige drikkevandsområde.

  • At formulere      klubbens miljøpolitik, og i den forbindelse styrke og udvikle samarbejdet      med relevante aktører så som myndigheder og interesseorganisationer
  • At drift og pleje af      golfanlægget sker på en natur-, miljøvenlig og bæredygtig måde
  • At udfase      anvendelsen af pesticider inden for en kortere årrække (jf. Pesticidaftale      2011)
  • At udarbejde årlige      grønne regnskaber
  • At formidle og      tydeliggøre klubbens miljøpolitik til medlemmer og greenfeespillere,      herunder sørge for, at kendskab til natur- og miljøforhold bliver en del      af golfspillernes, forståelse og basale kultur.
  • At styrke klubbens      image herunder, at profilere natur- og miljøarbejdet.

 

Udvalgsmedlemmerne er:

Formand: Peter Norskov Kristensen, norskovpeter@gmail.com, tlf. 2255 7142

Medlemmer: John Friis og Ray Hamper