Partnerudvalg

Overordnet formål med udvalget

Udvalget skal gennem en målrettet indsats sikre gode sponsoraftaler for virksomheder, foreninger m.fl. – og igennem vores sponsorkoncept sikre individuelt tilpassede løsninger, der matcher sponsors behov. Udvalget sikrer også sponsorer til udvalgte klubturneringer, samt arrangementer for sponsorer og potentielle sponsorer. 

Opgaver i udvalget

  • Løbende udvikle sponsorkoncept, fastlægge produkter, priser og modydelser
  • Arrangere sponsorevents, og direct mailkampagner på tilbud/muligheder for sponsorer
  • Etablere ”sælgerkorps” til relationsbaseret salg af primært mindre sponsorater.
  • Lave BDP analyse ift andre beslægtede klubbers sponsoraktiviteter
  • Segmentering af platform for potentielle nye sponsorer