Turneringsudvalg

Overordnet formål med udvalget

Turneringsudvalget har til formål at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til golfsportens mangfoldige turneringsformer. Herunder såvel scratchturneringer til udvikling af eliten (i samarbejde med eliteudvalget), som handicapturneringer for at fremme det sociale klubliv, samt understøtte en introduktion af nye medlemmer med grønt kort, til dette.

Aktivt at få mange af klubbens medlemmer til at deltage i klubturneringer, for derigennem at fremme det sociale klubliv og spillerens forståelse for nødvendigheden for at have tilstrækkelig viden om såvel golf- som etiketteregler, og fortolkningen af disse.

Opgaver i udvalget

  • Fastsætter klubbens turneringsreglement herunder klubmesterskaber, til godkendelse af bestyrelsen, samt afgøre eventuelle spørgsmål vedrørende samme
  • Medvirke til udarbejdelse af klubbens årlige officielle turneringsplan i samarbejde med den daglige ledelse og sekretariatet, samt klubbens øvrige relevante udvalg og klubber i klubben. Turneringsplanen fremlægges til godkendelse i bestyrelsen
  • At sørge for at der i Hjørring Golfklub til stadighed er tilstrækkeligt med uddannede turneringsledere og regelkyndige da regel- & dommerarbejde er underlagt dette udvalg
  • Sammen med sekretariatet og den daglige ledelse at udarbejde bemandingsplan og rekruttere personer til gennemførelse af klubbens officielle klubturneringer, herunder turneringsledere og andre hjælpere
  • Sikre at turneringsledere altid har opbakning / kontaktmulighed til en dommer eller regelkyndig, og at der til klubmesterskaberne og store turneringer, altid er en dommer eller regelkyndig som kan kontaktes.

 

Udvalgsmedlemmerne er:

Formand: John Friis, jfi@gmail.com, tlf. 4232 1906

Medlemmer: Jane Gram Hansen, Jan Thomsen

Bestyrelsens repræsentant: John Friis