Koncept og kontakt

Vi vil gerne væk fra at tale om ”sponsorer” og bruge ”partner” i stedet. Formålet er selvfølgelig at Hjørring Golfklub – via partnerklubben – genererer nogle indtægter til den videre udvikling af klubben, men vi er meget bevidste om, at partneren skal opleve at der kommer relevante eksponering, ydelser og oplevelser retur.

Vi mener, at golf er et oplagt sted at få nogle fælles oplevelser, da det er en sport hvor alle kan deltage uanset niveau. Det betyder også at man selv aktivt kan deltage i og bruge sporten i kraft af sin partneraftale i modsætning til mange andre sponsorater og erhvervsklubber.

På baggrund af antal medlemmer og gæster er der også en betragtelig eksponering i Hjørring Golfklub, da der bliver spillet ca. 30.000 runder golf om året. Så en virksomhed der ønsker sit produkt, budskab, navn eller logo gjort synlig får virkelig eksponering tilbage for investeringen. Du kan også under ”venskabelig” dysten mødes med kunder, medarbejdere, leverandører eller helt overordnet set alle der er af eller kan få betydning for ens egen virksomhed. Golfen er selvfølgelig det naturlige omdrejningspunkt, men vi vil også gerne lave nogle arrangementer, som giver nogle oplevelser – igen sammen med andre ”golfere” i det netværk man får opbygget via partnerklubben.

Kontakt Golfmanager John Friis på jfi1208@gmail.com eller telefon 42321906 for at høre nærmere eller aftal et møde hvor vi kan drøfte dine muligheder.